หน้าแรก อบรมเห็ดฟาง ที่โรงเรียนคลองบางกระบือ 17/07/54

อบรมเห็ดฟางตะกร้า ที่โรงเรียนคลองบางกระบือ  หมู่ 19 ตำบลยางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  17/07/54 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน60 คน คณะวิทยากร จำนวน 5 คน มี อ.บุญเลิศ อ.ถวัล อ.ดารณี อ.พัด อ.จ๋า และเกษตรอำเภอคุณอ้อม