หน้าแรก อบรมเห็ดฟาง ที่หมู่บ้านพรสว่าง 18/07/54

อบรมเห็ดฟาง ที่หมู่บ้านพรสว่าง หมู่ 3 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน โดยมี อ.บุญเลิศ อ.ถวัล อ.ดารณี อ.พัด อ.น้อน อ.จ๋า และเกษตรอำเภอคุณอ้อม ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล