หน้าแรก อบรมเห็ดฟาง ที่โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 19/07/54

อบรมเห็ดฟาง ที่โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ หมู่7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน และเด็กนักเรียนอีก 30 คน โดยมี อ.บุญเลิศ อ.ถวัลย์ อ.ดารณี อ.พัด อ.น้อย อ.จ๋า และเกษตรอำเภอคุณอ้อม โดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนตำบล