หน้าแรก อบรมเห็ดฟาง ที่วัดพระนอน 21/07/54

อบรมเห็ดฟาง ที่วัดพระนอน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 60 คน  โดยมี อ.บุญเลิศ  อ.ดารณี อ.พัด อ.น้อย อ.จ๋า อ.อรุณี อ.จือ และเกษตรอำเภอคุณอ้อม โดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนตำบล