หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
530584 ครั้ง

อบรมการเพาะเห็ดถังเช่า ปี พ.ศ.2561

ตารางการฝึกอบรมการเพาะเห็ดถั่งเช่า

ประจำปี 2561

 อบรมฟรี

อบรม ๑วัน

ตารางการอบรม

๘. เสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ..... ๒๕๖๑

๙. เสาร์ที่ ๑๕ กันยายน.....  ๒๕๖๑

๑๐.เสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ....... ๒๕๖๑

๑๑.เสาร์ที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๒.เสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม .....๒๕๖๑

เนื้อหาที่เรียน


ช่วงเช้า

๑. ความเป็นมาของเห็ดถั่งเช่าที่เพาะในเมืองไทย (บรรยาย)

๒. วิธีการเพาะและการดูแลรักษา......................... (ปฏิบัติ)

- ๒.๑. การเตรียมวัสดุในการเพาะ

-๒.๒. การต่อเชื้อ ....................

ช่วงบาย

๓.การแปรรูปเห็ดถั่งเช่า......................................(ปฏิบัติ)

๓.๑. การทำแคปซูลเห็ด สูตรชาย สูตรหญิง................

๓.๒.การทำกาแฟเห็ดหลินจือถั่งเช่า

ส่วนเสริมเมือมีเวลาเรียนเพิ่มเติม (เรียนฟรี)

๑. การทำวุ้น PDA.

๑.๑. การตัดถ่ายเนื้อเยื้อเจริญ.....................

๑.๒.การตัดถ่ายวุ้น PDA. ลงเมล็ดธัญญาพืช

๒.การทำเชื้อเหลว

๒.๑. การเตรียมเชื้อเหลว...................

๒.๒. การตัดถ่ายวุ้น PDA. ลงเชื้อเหลว

สนใจติดต่อ 089 - 113 6389ภาพกิจกรรมการตัดถ่ายเนื้อเยื่อเจริญลงในวุ้น PDA.การทำหัวเชื้อข้าวฟ่างการทำเชื้อเหลว


เตรียมวัสดุเพาะการต่อเชื้อ

 
โพสเมื่อ 13 ส.ค. 2561
จำนวนผู้อ่าน 5914 ครั้ง

ข่าวอื่น ๆ
ไม่มีข่าวอื่น ๆ