หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535432 ครั้ง

สร้างโรงเห็ดจากพื้นดินว่างปล่าวจนเป็นโรงเห็ด ต้องขอขอบคุณคณะเกษตร มหาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ส่งนักศึกษามาฝึกงานด้านช่างเกษตรในช่วงฤดูร้อนจนสำเร็จ ขอขอบคุณอาจารย์โกเมนที่สนับสนุนในการฝึกงานครั้งนี้