หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
536022 ครั้ง

บริษัท โรม แอลเอสไอ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด     วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

บริษัท โรม แอลเอสไอ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย  คุณซีมาโกะ  ปัญญาพล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและคุณกระหรัดเพชร  อนรรฆอร นำคอมพิวเตอร์มาบริจาคให้กับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยังประโยชน์แก่น้องผู้ด้อยโอกาศ ที่ตั้งใจเรียน เป็นผู้รู้คุณต่อบุพการี มีความประพฤดีเป็นที่รักแก่คนรอบข้าง