หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
530586 ครั้ง

รับบริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว
เชิญร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพใช้งานได้
 


วัตถุประสงค์
                            - เพื่อนำมาปรับปรุงอับเกรดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

                             - เพื่อนำไปบริจาคแก่เด็กผู้ด่อยโอกาศในโรงเรียนชนบท

                               - เพื่อส่งเสริมวิชาชีพในการซ่อมคอมพิวเตอร์
สนใจบริจาคติดต่อ

ครูบุญเลิศ  ไทยทัตกุล
มือถือ...089 - 113  6389 , 081- 897  9644  โทรสาร...02 - 750  9938
หรือ นำส่งที่...วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพาะแบบครบวงจร
โทร...02 - 750  9937

แผนที่การเดินทาง  วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

 


 
โรงเรียนชนบทหรือเด็กในชนบททุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์ได้ฟรี 
จัดส่งฟรี(ต่างจังหวัด)
ติดต่อ โทร... 02 -750  9937 หรือ โทรสาร...02 - 750  9938
ดูแลตลอดการใช้งาน