หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535448 ครั้ง

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

คนที่1.ประธานวิสาหกิจชุมชน  คนที่2.ด.ญ.สุธิกานต์  คนที่3.แม่เด็กหญิง

ลำดับที่ 1.  เด็กหญิงสุธิกานต์  สุกาละ  ได้รับทุนการศึกษา 13,000 บาท

โรงเรียน  สองแคววิทยาคม  ตำบลดอยหล่อ  อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ 50160

นักเรียนชั้น  ม.3/2 

ลำดับที่ 2. เด็กหญิงวรรัตน์  แซ่โล่  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้ ปัตตานี"

บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ชั้นประถมปีที่ 5  วันที่ 12 กรกฏาคม 2554

คน1.เด็กหญิงวรรัตน์  แซ่โล่  คนที่2.ครูใหญ่ของโรงเรียน  คนที่3.อ.บุญเลิศ

ลำดับที่ 3. เด็กหญิงจันทกานติ์ ทองตราช  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้ ปัตตานี"

บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ชั้นประถมปีที่ 4  วันที่ 12 กรกฏาคม 2554

คน1.เด็กหญิงจันทกานติ์ ทองตราช  คนที่2.ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร 

ลำดับที่ 4. เด็กนักเรียนโรงเรียนบางปู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 5 ทุน