หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
536035 ครั้ง

ทำบุญสาธารณะสมทบทุนสร้างอาคารอโรคยาศาลา

ครั้งที่ 1.มอบเงินสมทบสร้างอาคารอโรคยาศาลา  จำนวนเงิน  50,000 บาท

ณ 141 บ้านหนองบัว  ต.เหล่าบัวบาน  อ.เชียงยืน  จ.มหาสารคาม

ทำพิธีมอบให้กับหมอโกศล

ถ่ายรูปร่วมกัน

ครั้งที่ 2.มอบเงินสมทบสร้างห้องน้ำอาคารอโรคยาศาลา  จำนวนเงิน  10,000 บาท

ณ  โรงแรม SD

เลขากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับคุณไก่ตัวแทนหมอโกศล