หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
535441 ครั้ง

บัญชีกองทุนการศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา ปู่พล-ย่าจิ๋ม

วัตถุประสงค์โครงการ

         ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เป็นศูนย์การเรียนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าฐานการเรียนรู้เรื่อง "การเพาะเห็ดแบบครบวงจร" แต่ทางศูนย์มีจุดประสงค์ที่จะตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแกน้องๆที่ขาดแคลน ถ้าผู้เข้าเรียนต้องการที่จะบริจาคก็สามารถทำได้โดยบริจาคเข้า "กองทุนเพื่อการศึกษา ปู่พล-ย่าจิ๋ม" เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพี่ชุมพล ที่มีความรักต่อครอบครัวและภรรยาอย่างยิ่งรวมถึงมิตรสหายครูบาอาจารย์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เป็นความรักที่นิรันดรที่พี่มีต่อภรรยาตั้งแต่แต่งงานจนวาระสุดท้ายก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป พี่ได้ส่งภรรยาไปร่วมงานบวชของหลานชาย ย่าจิ๋มรำหน้าขบวนแห่งานบวชหลานอย่างสนุกสนาน ในขณะนั้นพี่พลก็เริ่มเจ็บที่หัวใจ ด้วยความรักที่มีต่อภรรยาและความเกรงใจ จึงเดินไปบอกภรรยาว่า “ผมอยากกลับไปนอนที่บ้านคุณอยู่ช่วยงานต่อไปนะอีกสักพักผมจะกลับมา” ย่าจิ๋มรับคำและยังร่วมงานบวชต่อไป ส่วนพี่พลอาการก็เริ่มความรุนแรงมากขึ้นจึงตัดสินใจขับไปที่โรงพยาบาล และได้โทรกับมาหาย่าจิ๋มว่า “ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาล คุณไม่ต้องเป็นห่วง งานเลิกเมื่อไหร่คอยมาหาผมที่โรงพยาบาล” ย่าจิ๋มรับคำ พอตกตอนเย็นย่าจิ๋มก็ไปหาปู่พลที่โรงพยาบาลถามสารทุกข์สุกดิบกันตามประสาสองคน ก่อนกับปู่พลและย่าจิ๋มก็รำลากัน ด้วยการหอมแก้มซ้ายที่ขาวที่ด้วยความรักและห่วงใย ปู่พลเอ่ยว่า “พรุ่งนี้ผมก็กลับบ้านได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะ” ในคืนนั้นก่อนใกล้รุ่งหมอได้โทรหาย่าจิ๋มว่าปู่พลไม่ไหวแล้ว ย่าจิ๋มเดินทางไปถึงโรงพยาบาล “พ่อเป็นอย่างไรบ้าง” ปู่พลตอบ “ผมไม่เป็นอะไรผมขอนอนก่อนนะ” แล้วปู่พลก็สิ้นใจ ความรักที่ปู่พลมีต่อภรรยาเป็นสายใยรักที่ลึกซึ้งยากที่พวกเราจะเข้าใจ ตัวผู้เขียนเองยังไม่สามารถแสดงความรักกับคนรอบข้างได้อย่างปู่พล จึงขอนำความดีความรักที่ปู่พลมีต่อครอบครัวและภรรยาอย่างยิ่งรวมถึงมิตรสหายครูบาอาจารย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นอนุสรณ์ความดี จึงตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน บุญกุศลที่เกิดในการร่วมกระทำในครั้งนี้ จงส่งผลให้ปู่พลสู่ภพภูมิที่ดียิ่ง และผู้ร่วมสร้างกุศลบุญจงพบกับคนรักใคร่ มีคนห่วงใยเฉกเช่นปู่พลรักและห่วงใยย่าจิ๋ม และขอให้บุญกุศลที่ได้กระทำดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ มากด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยข้าทาสบริวารทั้งในภพนี้และภพหน้าเทอญ

               จึงขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อมอบทุนแก่เด็กผู้ยากไร้ตามจิตและสัทธาตามกำลังที่มี ทุนละ 1,000 บาท  ปีละ 10 ทุนและ 15,000บาท ปีละ 2ทุน ตามกำลังที่มี และผู้ร้องขอมา

 

ชื่อบัญชี วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

จังหวัดสมุทรปราการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน) 0390 สาขาเทพารักษ์ กม.16

เลขบัญชี 390-214802-5

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

เว็ปไซร์ :www.itrmu.net/web/10rs7/

กรุณาส่งชื่อผู้บริจาคมาที่

E-mail : poompunyathai2504@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษากองทุน

นายบุญเลิศ  ไทยทัตกุล

ที่ปรึกษากองทุน

นางปราณี  บางเทศธรรม

ที่ปรึกษากองทุน

 

 

คณะกรรมการกองทุน“กองทุนเพื่อการศึกษาปู่พล ย่าจิ๋ม”

นางดารณี  ธรรมปราโมทย์

ประธานการพิจารณาทุน

น.ส.ทัศนีย์  ศรีถาวร

รองประธานการพิจารณาทุน

นางเสาวรส หรุ่นวงศ์มาศ          {

เลขานุการการพิจารณาทุน

เหรัญญิกการพิจารณาทุน

น.ส.ลภัสรดา  บางเทศธรรม

กรรมการการพิจารณาทุน