หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
26005 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

 

ประวัติความเป็นมาโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ควนหรัน

 

ด้วยมีราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นำโดยนายรีเป็ง มุนิมะ กำนันตำบลเปียน พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ๗ หมู่บ้าน  ได้ทำหนังสือถึงคณะทำงานโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ขอให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน ความช่วยเหลือให้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้นในพื้นที่ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราษฎรไทยพุทธและมุสลิม มีอาชีพมีงานทำอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

 

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบัน การเดินทางออกไปประกอบอาชีพ นอกหมู่บ้านไม่ปลอดภัย  เพราะถูกลอบประทุษร้าย จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ราษฎรในตำบลเปียน และตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จึงพร้อมในกันยกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลเปียน จำนวน ๔,๐๐๐  ไร่ และที่นาร้างอีก ๑๐๐ ไร่ สำหรับจัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ

 

พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองรักษ์/ประธานคณะทำงานฯ พลเอกธีระพงษ์ ศรีวัฒนกุล  หัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะที่ ๒ เดินทางไปพบราษฎร พร้อมทั้งได้ทำการตรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดั่งกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑  ในขั้นต้นได้พบว่า พื้นที่ดินมีความเหมาะสมที่จะสนับสนุนให้จัดทำฟาร์มตัวอย่างได้ มีลำห้วยซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีน้ำไหลตลอดปี สามารถทำฝายกั้นน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้

 

การจัดทำโครงการครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบจำนวน ๑,๕๔๔ ครัวเรือน จำนวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่งมีทั้งชายไทยพุทธและมุสลิม จะมาทำงานร่วมกันในโครงการ เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันระหว่างชุมชนไทยพุทธและมุสลิม ได้ร่วมคิด ร่วมศึกษา ร่วมทำงาน ร่วมแก้ปัญหาและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

การเริ่มโครงการ

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน เริ่มโครงการวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ที่ตั้ง

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านควนหรัน ตั้ง หมู่ที่ ๒  ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พิกัด QH ๒๐๘๓๕๗