หน้าแรก  กระดานสนทนา 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
90287 ครั้ง

การเลี้ยงสัตว์ปีก                กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีกบ้านดอนมันเริ่มปี 2549  โดยมีการเลี้ยงเป็ดเทศ  ไก่บ้าน ไก่งวง  ไก่ไข่  เริ่มรวมกลุ่มครั้งแรกเมื่อปี 2549 เป็นการเลี้ยงเพื่อให้ประชาชนมีอาหารโปรตีนไว้ในชุมชน  ที่เหลือนำขายเพื่อสร้างรายได้  อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์