หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
43019 ครั้ง

การเพาะเห็ดขอนขาว 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

1 การเตรียม

1.             อุปกรณ์การนึ่งฆ่าเชื้อโรค

2.             โรงเรือน

-                   โรงบรรจุก้อนเชื้อเห็ด

-                   โรงบ่มเชื้อเห็ดและโรงต่อเชื้อเห็ด

-                   โรงเปิดดอกเห็ด

3.             อุปกรณ์เกี่ยวกับการเพาะเห็ด

3.1      อุปกรณ์การนึ่งเห็ดฆ่าเชื้อโรคหม้อนึ่งประกอบด้วย

1 ถังนึ่ง

2 เข็มขัดรัดฝาถัง

3 ฝาปิดถัง

4 ตะแกรงรอง

3.2      โรงเรือน

1 ขนาด 4x6  เมตร บรรจุไว้หนึ่งพันก้อน

2 พื้นคอนกรีต

3 ก่ออิฐรอบ ความสูง 1 ก้อน

2. อุปกรณ์เกี่ยวกันการเพาะเห็ด

                1  ขี้เรื่อยไม้ยางพารา

2 ถุงพลาสติก

3 คอขวดพลาสติก  ขนาด 6x12

4 สำลี

5 ตะเกียง

6 ยวงวงเล็ก

7 ดีเกลือ

8 ปูนขาว

10 แอลกอฮอล์ 70%

11 กระดาษตัดขนาด 10x10

12 ร่ำอ่อนละเอียด

13 หัวเชื้อโรค

14 ยิปซั่ม

4.             สูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว เป้าฮื้อ หูหนู

1                 ขี้เรื่อย 100 กก.(ประมาณ 14 ปิ๊ป)

2                 ปูนขาว 1-2 กก.

3   ดีเกลือ 2-3 ขีด

4 ยิปซั่ม 2-3 ขีด

5 รำอ่อน 8-10 กก.

6 นำ(ความชื้น) 65-70%

7 แป้งข้าวเหนียว 1 กก.

8 ภูไมท์ 1 กก.

สูตรผสม เห็ดบด

1                 ขี้เรื่อย 100 กก.(ประมาณ 14 ปิ๊ป)

2                 ปูนขาว 2 กก.

3   ดีเกลือ 2 ขีด

4 ยิปซั่ม 1-1.5 ขีด

5 รำอ่อน 10 กก.

6 แป้งข้าวเหนียว 1 กก.

7 ภูไมท์ 1 กก.

วิธีทำ

ควรเช็คดูเชื้อเห็ดในขวดหัวเชื้อก่อนถ้าเชื้อเดินเท่าตัวก็เริ่มทำได้เลยเพราะเชื้อเห็ดทุกอย่างหลังเดินเต็มขวดแล้วมีอายุการใช้ในช่วงเหมาะสมคือ 10 วันเท่านั้น

ขั้นตอนการหยอดเชื้อเห็ดลงถุงวัสดุหมัก

                การเตรียมการเปิดดอก(ทำเหมือนกันทุกเห็ด) หลังจากต่อเชื้อเห็ดลงก้อนแล้วประมาณ 20 วัน เชื้อจะเดินเต็มถุง ให้เอาสำลีแล้วให้แอลกอฮอล์ 70% เช็คด้ามช้อนแกงเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดเชื้อราและไม่มีเส้นใยเห็ด ส่วนเมล็ดที่ยังไม่มีเส้นใยเห็ดห้ามเอาออกเด็ดขาดแล้วปิดกระดาษไว้เหมือนเดิม แล้วนำก้อนเห็ดเตรียมไว้ในโรงเปิดดอกไว้เลย

วิธีการเปิดดอกเห็ด นางฟ้า นางรม ขอนขาว ฮังการี เป๋าฮื้อ

                หลังจากเชื้อเดินเต็มถังอยู่ในโรงเรือนให้ทั้งระยะเวลาไว้อีก 10 วันแล้วให้รดน้ำที่พื้นโรงเรือนและก้อนเชื้อเห็ด โดยอย่าเอากระดาษออก 2-3 วันแต่ถ้ามีดอกเห็ดมาตุงที่กระดาษในขณะรดน้ำให้เอากระดาษออกเฉพาะก้อนนั้นแล้วเก็บดอกเห็ดไว้เมื่อโตเดต็มที่แล้วและปิดกระดาษคืนอีกครั้งเมื่อเก็บดอกเห็ดออกแล้ว(ทำเช่นนี้ประมาณ 2-3 ครั้ง เมื่อก้อนเห็ดแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ต้องใช้กระดาษอีกเลย)