หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
216409 ครั้ง

การทำบ่อเลี้ยงปลาดุก/กบพลาสติกการทำบ่อเลี้ยงปลาดุก/กบพลาสติก

การทำบ่อเลี้ยงปลาดุกพลาสติก

วัสดุ/อุปกรณ์

-  จอบ/เสียม

-    ผ้าพลาสติก

-    ไม้หรือกระสอบทราย

-    ตาข่ายไนร่อน

ขั้นตอน/วิธีทำ

                - ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตรยาว 4 เมตรลึก 1  เมตร

             (ทำบ่าขอบบนรอบประมาณ 25x25 ซ.ม.)

                -  นำผ้าพลาสติกปูพื้นบ่อตลอดถึงขอบบน

                -  ใช้ไม้หรือกระสอบทรายทับผ้าพลาสติกขอบบ่อ

                -  นำปุ๋ยคอกหว่านให้ทั่วก้นบ่อทับด้วยดินหนาประมาณ 5 ซ.ม.

-  ล้อมด้วยตาข่ายไนร่อนป้องกันศัตรูและป้องกันไม่ให้ปลาออก

                -  ใส่น้ำให้อยู่ในระดับ 70-80 ซ.ม. ใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ประมาน 1 แก้ว

                -  ทิ้งไว้ 7 วัน นำลูกปลาลง 1 บ่อเลี้ยงได้ 400-500 ตัว

-  ให้อาหารปกติ  ใส่จุลินทรีย์ทุก 2 สัปดาห์ป้องกันน้ำเสียและเปลี่ยนน้ำเดือนละ ครั้ง ( 60-70 วันจับรับประทานหรือขายได้)

ประโยชน์

                -  ประหยัดพื้นที่และใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์    

                -  ง่ายต่อการดูแลลดการว่างงาน เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี

               -  มีอาหารไว้กินลดรายจ่ายหรือขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

            -  รอบรอบข้างบ่อสามารถปลูกผักสวนครัวไว้เป็นอาหาร ใช้น้ำในบ่อปลารถผักประหยัดพื้นที่